Verving på UiO - Er du vår nye studentsekretær?

Blir du vår nye studentsekretær?

Vil du være med å øke fagbevegelsens innflytelse på studiestedet ditt og i samfunnet rundt deg? Da har du mulighet til å bli en av NTL Ungs studentsekretærer i studentbyene Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim!

Publisert: 04.05.2021, sist endret 04.05.2021


Vervene er kjernen i NTL Ungs studiestedssatsing, som består av fire valgte studentsekretærer i 30 % stilling.

Studentsekretærene i NTL Ung har ansvaret for å øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO. De er også sentrale i å bygge en aktiv og engasjerende studentgruppe med andre motiverte studenter ved sitt studiested. Studentgruppen skal være aktiv, inkluderende og givende å være en del av.

Jobben med rekruttering og aktiviteter gjøres i din studentby, og du får tett og god støtte fra ledelsen i NTL Ung og de andre studentsekretærene. Jobben består av å følge den lokale studentgruppen og å være en pådriver og koordinator for gruppens aktiviteter. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag som enkelt kan kombineres med studiene, og du får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid - samtidig som du får et bredt nettverk.

Studentsekretærenes hovedansvar er verving, samt å sørge for at NTL Ung er synlig og aktivt på studiestedet. I en normalsituasjon vil jobben i stor grad forvente fysisk tilstedeværelse på studiestedet og i møter med andre, men frem til korona-tiltakene oppheves vil forventningene tilpasses til å hovedsakelig innebære digitalt arbeid.  Når studiestedet åpner opp igjen forventer vi mye fysisk tilstedeværelse fra studentsekretæren på studiestedet, samtidig som noen digitale aktiviteter videreføres.

Studentsekretærs arbeidsoppgaver er:

-         Verve studentmedlemmer.

-         Følge opp lokal studentgruppe.

-         Ha regelmessig standvirksomhet.

-         Gjennomføre aktiviteter og arrangementer på studiesteder.

-         Samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL.

Vi ser etter deg hvis du:

-         er studentmedlem i NTL

-         blir motivert av å snakke med andre studenter og av at NTL og LO får flere medlemmer

-         ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO

-         liker å bygge lag og motivere andre

-         kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø

-         evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Organisasjonserfaring fra studiestedet og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav.

Oppstart snarest mulig, og helst i juni 2021, men senest i august 2021. Det vil være overlapp og opplæring med nåværende studentsekretær og ledelsen i NTL Ung. Ta kontakt med nestleder i NTL Ung, Aleksander Dyrnes, på ad@ntl.no eller tlf. 48110350 hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist er 19.05.2021 – søknad og CV sendes til ntlungvalg@gmail.com.