Verving på UiO - Er du vår nye studentsekretær?

Blir du vår nye studentsekretær?

Vil du være med å øke fagbevegelsens innflytelse på studiestedet ditt og i samfunnet rundt deg? Da har du mulighet til å bli en av NTL Ungs studentsekretærer i studentbyene Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim!

Publisert: 04.05.2021, sist endret 06.05.2021


Jobben er kjernen i NTL Ungs studiestedssatsing, som består av fire valgte studentsekretærer i 30 prosent stilling.

Studentsekretærene i NTL Ung har ansvaret for å øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO. De er også sentrale i å bygge en aktiv og engasjerende studentgruppe med andre motiverte studenter ved sitt studiested. Studentgruppen skal være aktiv, inkluderende og givende å være en del av.

Jobben med rekruttering og aktiviteter gjøres i din studentby, og du får tett og god støtte fra ledelsen i NTL Ung og de andre studentsekretærene. Jobben består av å følge den lokale studentgruppen og å være en pådriver og koordinator for gruppens aktiviteter. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag som enkelt kan kombineres med studiene, og du får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid - samtidig som du får et bredt nettverk.

Studentsekretærenes hovedansvar er verving, samt å sørge for at NTL Ung er synlig og aktiv på studiestedet. Når hverdagen blir mer normal igjen, vil jobben kreve mye fysisk tilstedeværelse på studiestedet, så du får vervet og engasjert nye medlemmer. Frem til korona-tiltakene løsnes, vil arbeidet mest skje på digitale flater og det forventes at noe av den digitale aktiviteten også videreføres i en mer normal studiehverdag.Studentsekretærs arbeidsoppgaver er:

- Verve studentmedlemmer.

- Følge opp lokal studentgruppe.

- Ha regelmessig standvirksomhet.

- Gjennomføre aktiviteter og arrangementer på studiesteder.

- Samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL.

Vi ser etter deg hvis du:

- er studentmedlem i NTL

- blir motivert av å snakke med andre studenter og av at NTL og LO får flere medlemmer

- ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO

- liker å bygge lag og motivere andre

- kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø

- evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Organisasjonserfaring fra studiestedet og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav.

Oppstart snarest mulig, og helst i juni 2021, men senest i august 2021. Det vil være overlapp og opplæring med nåværende studentsekretær og ledelsen i NTL Ung. Ta kontakt med nestleder i NTL Ung, Aleksander Dyrnes, på ad@ntl.no eller tlf. 48110350 hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist er 19.05.2021 – søknad og CV sendes til ntlungvalg@gmail.com.