Kjersti Barsok

Aldri glemme - alltid kjempe

Kjersti Barsok skriver om 22. juli og den kampen vi må ta for å vinne over krefter som bygger oppunder hat, fremmedfrykt og rasisme. Les hele forbundslederspalta fra NTL-magasinet i juni/juli.

Publisert: 02.07.2021, sist endret 04.08.2021


For 20 år siden ble Benjamin Hermansen drept på grunn av hudfargen sin, av norske høyreekstremister. For bare tre år siden ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept på grunn av sin etnisitet, og Al-Noor moskeen i Bærum ble angrepet. Gjerningsmannen var en norsk høyreekstremist. Fra det samme hatet kom terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya som drepte 77 mennesker den 22. juli i 2011. Det er ti år siden nå i sommer. De politisk motiverte terrorangrepene rammet Arbeiderpartiet, AUF og ansatte i departementene og DSS. Ansatte som tjener politikerne uansett politisk parti, ble angrepet på jobb. Ansatte som tjener demokratiet vårt. Angrepet rammet også tilfeldig forbipasserende i Oslo sentrum. Gjerningsmannen var en norsk høyreekstremist.

Nå, ti år etter 22. juli, ber kloke tillitsvalgte i AUF alle oss som på en eller annen måte tilhører den brede arbeiderbevegelsen, å kvitte oss med det de kaller «den kollektive berøringsangsten». AUF inviterer til bred debatt om tankegodset bak angrepene og til å ta et kraftfullt politisk oppgjør med holdningene som førte til terroren den 22.juli. Vi i NTL står sammen med AUF, og skal bidra til å sette fokus på hvilke konsekvenser terroren har fått for de som ble rammet og for samfunnet vårt som helhet.

Kampen mot ekstremisme har alltid stått sentralt i arbeiderbevegelsens historie. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på den høyreekstremismen som vokser i Europa og resten av verden. Vi må slå tilbake slike holdninger, vi må argumentere mot.

For ti år siden samlet vi oss i sorgen og i fellesskapet. Over hele landet kom mennesker sammen i gater og på torg for å gi sin støtte til de som var rammet, og for å gråte sammen. Vi gråt for ofrene, og fordi våre verdier også var blitt angrepet. Verdier som fellesskap, åpenhet, demokrati,kultureltmangfold, solidaritet og rettferdighet. Alt det samfunnet vårt er bygget på.

Vi i NTL vet at samhold gir styrke. Og akkurat den styrken trenger vi for å kunne stå i denne kampen, og vinne over de kreftene som bygger oppunder hat, fremmedfrykt og rasisme.

Nylig avdøde LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa det så fint: «Det beste vi kan gjøre for å hedre ofrene, er å være oss våre verdier bevisst. Å snakke om dem. Å styrke dem. Å sette dem ut i livet. Det handler om likeverd. At alle mennesker, hver og en av oss, har lik verdi. Det handler om solidaritet. At vi ved å stå sammen kan forbedre våre liv. Det handler om ansvar. At vanlige mennesker kan ta ansvar for egen framtid.»

Det er vårt ansvar å forsvare vår demokratiske, inkluderende rettsstat mot utålelige holdninger.

Det er vårt ansvar å stå opp mot hat, mot fascisme, rasisme og nazisme.

Det er vårt ansvar å sette fellesskapsverdiene ut i livet.

Det ansvaret skal vi ta, hver eneste dag på hver eneste arbeidsplass og studiested.

Vi må ta ansvar for at vårt rettferdige og solidariske fellesskap styrkes. Det kan vi ikke ta for gitt.

For vi må aldri glemme. Og alltid kjempe.