prosenttillegg-1f.jpg

Lokale forhandlinger i staten 2021

I det sentrale oppgjøret mellom LO Stat og staten ble det satt av en pott som skal fordeles i lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene høsten 2021. NTLs veileder til lokale forhandlinger er oppdatert for 2021-oppgjøret. Ta en titt og forbered deg til forhandlingene, som skal være ferdig 31. oktober!

Publisert: 07.07.2021, sist endret 04.08.2021


De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2021. Dersom fristen ikke kan overholdes, må det søkes om utsettelse til KMD, som drøfter saken med hovedsammenslutningene.

Organiserte ansatte skal i hele tariffperioden (16. september 2020 – 30. april 2022) følge tariffavtalen som den enkelte var bundet av per 16. september  2020.

Les også: Hva er lokale forhandlinger, og hvordan fungerer det i de ulike tariffområdene

Last ned:
- NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten
- Brev fra regjeringen om lokale forhandlinger 18. juni 2021
- Kravskjema lokale forhandlinger i staten
- Presentasjon om det å gjennomføre lokale forhandlinger (2019)
- Mal for regneark for beregninger ved lokale forhandlinger
- En lønnspolitikk for alle - NTLs lønnspolitikk i staten (2018)