kristin-tollefsen-f.png

NTL saksøker staten etter nedleggelse av domstoler

Søksmålsvarselet kommer i kjølvannet av den nye domstolstrukturen som ble innført i vår. Sorenskrivere og jordskifterettsledere i nedlagte tingretter og jordskifteretter mistet sine embeter. NTL har medlemmer blant alle grupper av ansatte i domstolene. - Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

Publisert: 09.09.2021, sist endret 09.09.2021


For å ivareta rettighetene til sorenskriverne og jordskifterettslederne, mener NTL det er viktig å få prøvet de prinsipielle sidene ved saken. Det er sendt søksmålsvarsel for én sorenskriver og én jordskifterettsleder, slik at begge domstoltyper er dekket. Derfor går nå NTL til sak mot Justisdepartementet sammen med sorenskriver Frank Kjetil Olsen ved Senja tingrett og jordskifterettsleder Eivind Helleland i Nordfjord jordskifterett

Advokatene Rune Lium og Nina Wærnhus i Advokatene i LO representerer NTL-medlemmene Frank Olsen og Eivind Helleland. LO skriver i søksmålsvarselet at de mener at forflytningsforbudet i Grunnloven § 22 er til hinder for at domstollederne kan bli pålagt å jobbe som dommere under en ny leder i en ny domstol.

«Det er en sentral del av vernet om domstolenes uavhengighet at domstolledere og dommere ikke skal bli degradert og flyttet mot sin vilje. Når domstollederembetet er lagt ned, vil derfor den tidligere domstollederen kunne be seg entlediget. Dersom staten ønsker å endre på dette, må det skje ved lovregulering innenfor de skranker Grunnloven og internasjonale konvensjoner setter», skriver LO. Norsk Tjenestemannslag er partshjelp i saken.

- Som samfunn er vi nødt til å sikre domstolenes uavhengighet. I den forbindelse står det grunnlovfestede forflytningsvernet sentralt, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

- Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort. Situasjonen for domstoler andre steder i Europa viser at det nettopp er domstollederne myndighetene går etter når de ønsker større politisk kontroll over domstolene, sier Kristin Tollefsen, leder i NTL Domstolene.

Ved tidligere reformer i domstolene har det vært en etablert oppfatning at overtallige domstolledere ikke kan pålegges å jobbe i en nyopprettet domstol, med mindre de frivillig samtykker i dette. Bakgrunnen for dette er grunnlovsvernet for dommere og domstolledere. Grunnloven §22, annet ledd, er til hinder for at dommere kan bli avskjediget eller forflyttet mot sin vilje. Det som nå er bragt inn for retten til prøvelse er forflytningsvernet.

Det som skal prøves, er spørsmålet om hvorvidt DA kan pålegge overtallige domstolledere forflytning, uten at det foreligger et etterfølgende samtykke. Satt på spissen blir spørsmålet om DA kan bruke en omstilling til å degradere domstolledere til ordinære tingrettsdommere.