barsok-foto-Ole-Palmstrøm-NTL-magasinet-f.png

NTL-leder: vi har store forventinger til det nye flertallet

- Dette er en god tirsdag for alle som vil ha en politikk med mindre forskjeller, som vil styrke velferdsstaten, ha et tryggere arbeidsliv og som vil sette fart i den grønne og rettferdige klimaomstillinga, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 14.09.2021, sist endret 14.09.2021


Vi har store forventninger til det nye stortingsflertallet og ser fram til å jobbe for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår under et rødgrønt styre.

Det er noen saker vi forventer at regjeringen tar grep om umiddelbart, det er å:
- fjerne ostehøvelkuttene og starte arbeidet med å styrke offentlig sektor
- igangsette tillitsreform og avvikle markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor
- ta renholdet i Forsvaret tilbake i egen regi og stoppe privatisering av offentlige oppgaver
- styrke stillingsvernet for alle ansatte i norsk arbeidsliv
- sette staten i førersete for ei grønn og rettferdig klimaomstilling 

Vi i NTL vil takke alle som har bidratt til å mobilisere til valget. Det ser ut som det er flere med bakgrunn fra fagbevegelsen som kommer inn på tinget – jeg vil gratulere dem spesielt, sier Barsok.