reiseforsikring

Reiseforsikring for pensjonister faktureres 24. november

24. november ble den årlige fakturaen for LOfavør reiseforsikring sendt ut til pensjonistmedlemmer i NTL. Har du fått faktura fra NTL gjelder denne altså reiseforsikringen. Reiseforsikringen er frivillig og kan sies opp dersom du ønsker det. Yrkesaktive betaler eventuell reiseforsikringspremie månedlig sammen med medlemskontingenten.

Publisert: 25.11.2021, sist endret 30.11.2021


Har du spørsmål om reiseforsikringspremien, ta kontakt på kont@ntl.no