beredskaps-f.png

NTL BUF familie og beredskapshjem

NTL BUF familie og beredskapshjem organiserer statlige fosterhjem. Det vil si ulike typer fosterhjem som jobber på oppdrag for bufetat.

Publisert: 07.06.2022, sist endret 07.06.2022


Medlemsantallet vårt øker stadig og vi har nå rett rundt 300 medlemmer. Det finnes mellom 2-3000 statlige fosterhjem så utviklingspotensialet er stort. Jo flere medlemmer jo større muligheter for reell påvirkning for arbeidsvilkårene til hjemmene.

NTL BUF familie og beredskapshjem jobber aktivt for å bedre de statlige fosterhjemmenes hjemmenes arbeidsvilkår. Per i dag er de statlige fosterhjemmene å anse som frilansere. Dette skaper mange ulike utfordringer.
Barnevern er et svært komplekst område. NTL BUF familie og beredskapshjem er en aktiv pådriver for rettighetene til våre medlemmer og inn i den politiske debatt.

Statlige fosterhjem heter enten beredskapshjem eller spesialiserte hjem:
Beredskapshjem er hjem som tar imot barn som blir akutt plassert. Plasseringen kan være kort eller langvarig. I utgangspunktet varer de ikke lenger enn noen måneder. Barna som havner i beredskapshjem har ulike utfordringer- men felles for dem aller er at de har et stort behov for trygghet, stabilitet, ro, omsorg, oppfølging og et sted å lande.

Spesialiserte hjem tar primært imot ungdommer for en lengre periode. De har ofte en tung bagasje og flere brudd bak seg i form av akuttplasseringer, fosterhjem, institusjon og beredskapshjem. Disse barna kan teste grenser, ha problemer med tillit, vanskelig for å stole på voksne eller å beholde venner. Det kreves derfor litt mer av hjemmet som tar de imot.

Med andre ord står de statlige fosterhjemmene ovenfor store og krevende arbeidsoppgaver. Siden hjemmene har frilanser status er det et svært krevende arbeidsfelt å forbedre vilkårene til. Vi forholder oss til standardiserte kontrakter, men har verken tariffavtale eller sentrale forhandlinger vi kan påvirke gjennom.

Hva gjør NTL BUF familie og beredskapshjem?
- Vi informerer medlemmene om hva som skjer på fagområdet.
- Vi svarer på spørsmål om sentrale lønns og arbeidsvilkår.
- Vi hjelper medlemmer som trenger det. Vi har NTL og LO´s juridiske avdeling i ryggen når det er behov for juridisk bistand.
- Vi arrangerer kurs både for tillitsvalgte og andre. Disse er gratis. NTL dekker både reis og opphold.
- Vi jobber politisk for å sikre hjemmene verdige og akseptable arbeidsvilkår.

Som statlig fosterhjem må man ha sterkt fokus på de menneskelige verdiene som medansvar, toleranse, solidaritet og tillit- en må ha tro på at det er mulig å gjøre en forskjell for de barn og ungdommer som trenger det. Når en jobber som statlig fosterhjem gjør du en forskjell for noen hver eneste dag.

Dersom du er medlem hos oss vil du inngå i et fellesskap der du vil få mulighet til å knytte kontakter og du kan søke råd om hjelp hos andre med samme yrke. Vi legger stor vekt på å hjelpe hverandre. Det er et svært krevende yrke med mange fallgruver gitt frilanser statusen vår. Det krever at vi står sammen slik at vi får de arbeidsvilkår vi trenger for å kunne utføre jobben vår.

Styret
Leder: Ingvild Lundbakk Denut
Tlf: 48444300
Mail: ingvild@denut.no

Nestleder: Kirsti Venn
Tlf: 90502398
Mail: kirstivenn@gmail.com

Resten av styret er:
Aina Sjursen, Bergen, tlf: 934 51 419
Eva Irene D. Skjevik, Trondheim, tlf: 413 31 140
Ronny Eiksund Sterten, Rjukan, tlf: 957 23 549
Elisabeth Charlotte Stokkebæk, Askim, tlf: 413 18 823
Sylvi Haftorn, Råde, tlf: 418 59 550
Anette Storstein, Haugesund, tlf: 470 12 070

Vi har en lukket facebookgruppe for medlemmer. Her finner du masse informasjon om hva som skjer på barnevernsområdet- du kan og ta direkte kontakt med oss for spørsmål.