IKT-medarbeider

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

Publisert: 20.06.2022, sist endret 12.09.2022


Hjemmekontorsituasjonen under pandemien har satt fart i diskusjonen om hvor man kan jobbe. Kan tendensen til sentralisering av arbiedsplasser snu ved å etablere lokale felleskontor? Og hva blir konsekvensen av de nye jobbmønstrene for overvåkning i arbeidslivet og for digitalt utenforskap?

Bli med på eForvaltningskonferansen 2022 og delta i debatten!

Mer info og påmelding på Fagforbundet sine nettsider

Konferansen er gratis for medlemmer i NTL. Det er mulig å delta både digitalt og ved fysisk oppmøte.

NTL har en begrenset pott til støtte til reise/opphold. Undersøk først med arbeidsgiver om de vil betale deltagelsen. Hvis ikke kan du sende søknad om dekking av reiseutgifter til hb@ntl.no innen 12. september 2022.