Registrere tillitsverv på NTLs medlemsnett

Her finner du noen tips og triks til registreringen av tillitsverv på NTLs medlemsnett.

Publisert: 13.09.2022, sist endret 13.09.2022


Nytt verv

Når du skal registrere nye verv bruker du pluss-ikonet over vervlista. Da får du fram et tomt verv-skjema.

Først må du søke fram riktig person. Det nytter ikke å bare skrive inn navnet i Navn-feltet, i tilfelle to personer heter det samme. Du må skrive deler av navnet og søke fram dem som matcher dette, og så velge den riktige personen. Trykk på navnet til riktig person, så blir den personen tatt med tilbake til verv-skjemaet.

Velg så hvilket verv det er snakk om fra lista over vervtyper.

Velg en fradato. Hvis du vet når personen ble valgt setter du den datoen, hvis ikke tar du en omtrentlig dato, men det må uansett være en dato som er passert.

Hvis du har registrert inn en leder, kasserer, Adm.medlemsopplysninger eller studieleder kan du krysse av for varsel om nye medlemmer. Da vil personen få tilsendt varsel de dagene det er nye medlemmer i organisasjonsleddet.

 

Avslutte verv

For å avslutte et verv trykker du på kryss-ikonet til høyre for det enkelte vervet i lista.

 

Når en person bytter verv

Hvis en person f.eks. rykker opp fra styremedlem til nestleder må du både avslutte det gamle vervet og opprette det nye. Du kan altså ikke bare endre vervtypen på et verv. På den måten skaper vi en historikk i registeret.