forhandlinger2

Lønnsoppgjøret 2023

Tariffoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør og da forhandler vi kun om lønn.

Publisert: 21.02.2023, sist endret 22.03.2023


Tariffoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør og foregår i en situasjon preget av internasjonal økonomisk uro, ikke minst på grunn av krigen i Ukraina. Høy prisvekst og dyr strøm har gjort den økonomiske situasjonen krevende for mange.  Dette må ligge til grunn i tariffoppgjøret.

Samtidig ser vi at i flere av de områdene hvor NTL har medlemmer så øker lønnsforskjellene, og andelen lavtlønte vokser. Det har vi også med oss inn i årets tariffoppgjør i alle områder. Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kroner enn de midlere og lavest lønte. Derfor har vårt landsstyre slått fast at for å hindre større ulikhet må oppgjøret gis som sentrale generelle kronetillegg.

Det er gjennom generelle kronetillegg vi kan minske lønnsforskjellen mellom de høyest og lavest lønte, og mellom kvinner og menn. De siste tariffoppgjørene har ikke sikret arbeidstakernes kjøpekraft. Landsstyret har derfor vært tydlige på at rammen i årets oppgjør må sikre reallønnsvekst.

Du kan lese mer om våre prioriteringer i NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2023 som du finner HER.

 

Les mer om lønnsoppgjørsystemet og hvorfor vi har mellomoppgjør på fokusområdesiden om lønnsoppgjør.

 


 

LO-NHO

I år er det mellomoppgjør og et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at LO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Dette innebærer at medlemmene som er omfattet av overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL - Forskning og undervisning vil kunne bli tatt ut til en eventuell streik dersom forhandlingene mellom LO og NHO resulterer med brudd og mekling.

Forhandlingene mellom LO og NHO gjennomføres 27. - 30. mars. Dersom partene ikke blir enige, blir det mekling 14. - 15. april. 

Ved enighet er det LOs representantskap som godkjenner resultatet på møtet 25. april.

NTL arrangerer tariffkonferanse 24. mai og det gjennomføres deretter lokale bedrifsvise forhandlinger innen 15. september.

 

Staten

Forhandlingsfrist: 1.mai.

 

Virke

Det skal gjennomføres forhandlinger mellom LO og Virke 18.-20. april. Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) er en del av disse forhandlingene og NTL deltar med en person.

 

HUK-området: 19.-20. juni.

HUK-området omfatter blant annet folkehøgskoler, frivillige organisasjoner og museer.

 

Spekter

A-dels forhandlinger 18. april (garantert lønnstillegg og frister for gjennomføring av B-dels forhandlingene)

Tariffkonferanse 21. april.

B-dels forhandlinger på den enkelte virksomhet (lønnstillegg ut over garantien i A-delen) innen avtalte frister.

Tillitsvalgte kan følge resultatene fra B-dels forhandlingene på NTLs medlemsnett under For tillitsvalgte --> Spekter-oppgjøret.

 

 

Du kan også finne NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2023 her: