LOfavør.png

Nå blir du sikret advokathjelp, også i privatlivet!

Nå har vi inngått en kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring, som også trygger deg i privatlivet.

Publisert: 01.03.2023, sist endret 06.03.2023


Er du pensjonist-medlem, vil du få tilgang til medlemsfordelen fra 1.1.2024. Mer informasjon kommer.

Er du student/læringemedlem får du denne fordelen gratis.


Med forsikringen får du tilgang til dyktige advokater i HELP. Du betaler ingen timepris, kun 63 kroner per måned, og får hjelp til saken er løst.

Forsikringen betales gjennom trekk via lønn, eventuelt som tillegg på faktura, hvor første forhåndsbetaling skjer i mai. Du kan bruke forsikringen fra og med 1. juni.

Med advokatforsikring får du:
- Ubegrenset juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen rettsområdene som er dekket av forsikringen.

- Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.*

- Tilgang til viktige, digitale juridiske kontrakter, samt advokathjelp i forbindelse med opprettelse av kontrakter.

- Husstandsdekning for deg som medlem, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

* For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 3 000 kroner.

Du må reservere deg innen 31. mars hvis du ikke ønsker forsikringen!

Du kan lese mer og eventuelt reservere deg her.