NTL Skoler og institusjoner Finnmark

NTL skoler og institusjoner Finnmark ble stiftet januar 1990 for å representere de to samiske videregående skolene i Norge.

Publisert: 16.03.2023, sist endret 16.03.2023


Disse skolene ligger i Guovdageaidnu/Kautokeino og Karasjohka/Karasjok og er de eneste videregående skoler som er underlagt staten. De samiske videregående skoler har flere linjer, men vi kan spesielt nevne de landsdekkende linjene som Reindrift og Duodji som ligger i Guovdageaidnu.  Elever fra hele landet kan søke.

Vi består hovedsakelig av merkantilt ansatte som renholdere, IKT, kjøkkenpersonell, miljøarbeidere, administrasjon og representerer i tillegg flere flotte lærere.

Vi har i dag 25 aktive medlemmer fordelt på 13 medlemmer i Guovdageaidnu og 12 i Karasjohka. Det er plasstillitsvalgt på hver skole.

 

Styret:

Leder: Stig Rune Valio

Samisk VGS og Reindriftsskole i Kautokeino

Tlf: 90780453

Epost: stal1@samisk.vgs.no

 

Nestleder: Trine Helander-Paulsen

Samisk VGS Karasjok

Tlf: 99418722

Epost: trine.helander@sami.vgs.no

 

Styremedlem og kasserer: Inger Johanne Oskal

Samisk VGS og Reindriftsskole i Kautokeino

Tlf: 91819089

Epost: inger.johanne.oskal@samisk.vgs.no

 

Styremedlem: Lisbeth Johnskareng

Samisk VGS Karasjok

Tlf: 47786798

Epost: lisbeth.johnskareng@sami.vgs.no

 

Styremedlem: Ravna Kristine Aslaksdatter Anti

Samisk VGS Karasjok

Tlf: 99400326

Epost: ravna.kristine.anti@sami.vgs.no