Ellen Dalen

Enighet i statsoppgjøret

LO Stat/NTL har akseptert følgende forhandlingsresultat i tariffoppgjøret i staten for 2023. Alle heltidsansatte på vår avtale får et lønnstillegg på 31.000 kroner. Det er vi veldig fornøyde med, sier Ellen Dalen.

Publisert: 28.04.2023, sist endret 30.04.2023


Resultatet av årets oppgjør i staten blir:

-       En økonomisk ramme på 5,2%
-       Et generelt tillegg til alle på 31.000 kroner tilsvarende 85 % av disponible midler
-       15% av disponible midler skal forhandles lokalt

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Alle heltidsansatte på vår avtale får et lønnstillegg på 31.000 kroner. Det er vi veldig fornøyde med. Gitt en forventet prisvekst på 4,9% vil et stort flertall få økt reallønn. -Etter to år med reallønnsnedgang var dette svært viktig for at vi skulle akseptere løsningen, sier Ellen Dalen, 1. nestleder i NTL.

Et likt kronetillegg gir en særdeles god likelønns- og lavtlønnsprofil. Forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom bunn og topp, blir mindre. -Vi er glade for at staten har vært tydelige i sitt krav om utjevning. De lokale partene må følge opp denne målsettingen i sine forhandlinger, sier Kjersti Barsok, leder i NTL.

Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har vært et sentralt stridsspørsmål i lønnsoppgjørene i staten i mange år. Med de siste års prisøkninger har det vært ekstra viktig å prioritere lønnsøkning til hele laget, og streiken i privat sektor har understøttet dette kravet. NTL har hatt et tydelig krav om at hele den økonomiske rammen skulle fordeles sentralt –. Staten aksepterte ikke dette. Det mener vi rimer dårlig med deres eget krav om utjevning. Vi forventer nå at statlige ledere ivaretar hensynet til utjevning også i de lokale forhandlingene slik at det er i tråd med statens sentrale prioriteringer.

Det er sjelden partene i staten har lykkes i å bli enige i løpet av forhandlingene. Vi registrerer en annen forhandlingsvilje fra staten under en rødgrønn regjering, sier Ellen Dalen.

Forhandlingsleder Egil André Aas uttaler i pressemeldingen fra LO Stat; Kraften i det norske samfunnet er at vi har små forskjeller LO Stat mener at alle skal ha ei lønn å leve av. Da må vi sørge for at alle får sin andel av verdiskapningen i samfunnet, og at enkelte grupper ikke blir hengende etter i lønnsutviklingen. Det har vi klart i år, og det er jeg stolt av. Årets lønnsoppgjør i staten er et historisk oppgjør, sier Aas.

Protokoll fra forhandlingene

Vi gjør oppmerksom på at alle som er registrert som medlemmer hos NTL innen søndag 30. april kl 24.00 vil bli omfattet av dette tillegget. De som allerede er medlemmer på en annen tariffavtale, er bundet av denne frem til 2024.

Her kan du melde deg inn i NTL

Har du problemer med innmeldingsskjemaet vårt? Send oss en e-post med "Jeg vil melde meg inn" og dine kontaktopplysninger til post@ntl.no så blir du registrert.