Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTL arrangerer landsmøte i 2018, fra mandag 5. november til fredag 9. november.  

landsmøtenettsidene finner du foreløpige saksdokumenter og annen info om landsmøtet.

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

Hvis du vil få et inntrykk av hvordan et landsmøte foregår så kan du se på NTLs Landsmøteveileder fra 2014, men det kommer en oppdatert versjon før landsmøtet i 2018.