Landsstyret

forbundets-organer.jpg

Landsstyret er NTLs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret er samlet to ganger årlig for å behandle organisastoriske og politiske vedtak på vegne av NTL. Landsstyret består av forbundsstyrets medlemmer og 24 representanter valgt av landsmøtet.I tillegg til forbundets leder, to nestledere og hovedkasserer, samt sju landsmøtevalgte forbundsstyrerepresentanter, utgjøres landsstyret 2018 - 2022 av følgende personer:

AREsvart.jpg Are Bøhm NTL NRK Landsstyremedlem
Bjørn-Hersda-kvadl.jpg Bjørn Ove Hersdal NTL Skatt Landsstyremedlem
Camilla Huggins Aase Camilla Huggins Aase NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
Geir Senum Geir Senum NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
Geir Tore Land Geir Tore Land NTL Forsvaret Landsstyremedlem
Hoverstad.jpg Gudrun Høverstad NTL NVE Landsstyremedlem
jorgen-melve-kvad.jpg Jørgen Melve NTL Universitetet i Bergen Landsstyremedlem
 Manju Chaudhary NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
Marit Johanne Bjerke Marit Johanne Bjerke NTL Utenriksdepartementet Landsstyremedlem
Marit Marthinsen Dahle Marit Martinsen Dahle NTL UiT Norges Arktiske Universitet Landsstyremedlem
Morten-Orsnes-kvad.jpg Morten Ørsnes Tysdahl NTL Skatt Landsstyremedlem
Natalia Zubillaga Natalia Zubillaga NTL Universitetet i Oslo Landsstyremedlem
Odd Henning Johansen Odd Henning Johansen NTL Forsvaret Landsstyremedlem
Petter Aasheim Petter Aasheim NTL NAV Landsstyremedlem
Profilbilde 2019.jpg Renate Swensen NTL Skatt Landsstyremedlem
Roy Adsen Roy Sokn Adsen NTL Statsbygg Landsstyremedlem
baumann.jpg Siv Merete Baumann NTL Luftfarten Landsstyremedlem
Stina Hassel Stina Baarne Hassel NTL Forsvaret Landsstyremedlem
terje_skaarud-kvad.jpg Terje Skaarud NTL Politiet Landsstyremedlem
tine-olsen-kvad.jpg Tine Olsen NTL NAV Landsstyremedlem
Torger-Homme-kvad.jpg Torgeir Homme NTL NAV Landsstyremedlem
Vibeke Vandrup Martens Vibeke Vandrup Martens NTL Forskningsinstitutter Landsstyremedlem
asne-skjelbred-refsdal-kvad.jpg Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
Lone Lunemann Jørgensen Lone Lunemann Jørgensen NTL Student Tiltredende, leder NTL Ung
 Aleksander Dyrnes NTL Student Studentobservatør
morrakote-suriya-kvad.jpg Morrakote Suriya NTL Sentralforvaltningen Observatør med innvandrerbakgrunn
 Anne Marie I Hætta NTL Sentralforvaltningen Samisk observatør
Lena Margrethe Bakke Lena Margrethe Bakke NTL NMBU 1. vara
Anniken Bakke Anniken Bakke NTL Universiteter og høgskoler 3. vara
sahar-azari-kvad.jpg Sahar Azari NTL Sentralforvaltningen 6. vara
Mike Antonsen Mike Antonsen NTL Luftfarten 9. vara
Steinar Berthelsen Steinar Berthelsen NTL Forsvaret 11. vara

Vararepresentanter

tor-olav-kval-k.jpg 2. vara Tor Olav Kvål NTL Kystverket
geirnilsenkvadrat.jpg 4. vara Geir Nilsen NTL Skoler og institusjoner
Line Hoelstad Hansen 5. vara Line Hoelstad Hansen NTL Politiet
Tor-Petter Hågensen 7. vara Tor-Petter Hågensen NTL Skatt
rasmus-rydland-kvad.jpg 8. vara Rasmus Rydland NTL NAV
Claudia Lygre 10. vara Claudia Lygre NTL Studentsamskipnadene
Lena Margrethe Bakke 1. vara Lena Margrethe Bakke NTL NMBU
Anniken Bakke 3. vara Anniken Bakke NTL Universiteter og høgskoler
sahar-azari-kvad.jpg 6. vara Sahar Azari NTL Sentralforvaltningen
Mike Antonsen 9. vara Mike Antonsen NTL Luftfarten
Steinar Berthelsen 11. vara Steinar Berthelsen NTL Forsvaret