Forbundsstyret

Forbundsstyret leder forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak og gir de nødvendige fullmakter for administrasjonens arbeid. Forbundsstyret består av forbundets leder, to nestledere og hovedkasserer, samt 7 landsmøtevalgte representanter. Forbundsstyret er i tillegg en del av landsstyret.

 

 

Kjersti Barsok Kjersti Barsok NTL Forbundsleder
Fredrik Oftebro Fredrik Thorleif Oftebro NTL 1. nestleder
Ellen Dalen Ellen Dalen NTL 2. nestleder
Carl Marius Michelsen Carl Marius Michelsen NTL Hovedkasserer
Elisabeth Steen Elisabeth Steen NTL NAV Forbundsstyremedlem
Bjørn Halvorsen Bjørn Halvorsen NTL Sentralforvaltningen Forbundsstyremedlem
Ingrid Sølberg Ingrid Sølberg NTL Skatt Forbundsstyremedlem
Øyvind Bakke Reier Øyvind Bakke Reier NTL Universiteter og høyskoler Forbundsstyremedlem
Synnøve Bakken Synnøve Bakken NTL Studentsamskipnadene Forbundsstyremedlem
Tom Rune Klemetsen Tom Rune Klemetsen NTL Forsvaret Forbundsstyremedlem
Sturla Søpstad Sturla Søpstad NTL NTNU Forbundsstyremedlem
orjan-kvalvag-kvad.jpg Ørjan Kvalvåg NTL Luftfarten 2. vara
Hanne Kolby Hanne Kolby NTL NAV 3. vara
Are Strand Are Strand NTL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. vara
Ingvild Vaggen Malvik Ingvild Vaggen Malvik NTL Riksrevisjonen 5. vara
Marius Johnsen Marius Johnsen NTL Forskningsinstitutter 6. vara

Vararepresentanter

Følgende personer er valgt til vararepresentanter til Forbundsstyret:

Henny-Kristin Navarsete 1. vara Henny-Kristin Navarsete NTL Veg
orjan-kvalvag-kvad.jpg 2. vara Ørjan Kvalvåg NTL Luftfarten
Hanne Kolby 3. vara Hanne Kolby NTL NAV
Are Strand 4. vara Are Strand NTL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ingvild Vaggen Malvik 5. vara Ingvild Vaggen Malvik NTL Riksrevisjonen
Marius Johnsen 6. vara Marius Johnsen NTL Forskningsinstitutter