Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarsbygg Region Hålogaland

 - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Terje Strøm 

951 32 321 

terje.strom@forsvarsbygg.no

Vara HTV

 

FB Region Hålogaland - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema