Orginal - Rød
Skaarud og Bjørdal
Foto
LHH

Nyvalgt styre i NTL Politiet

NTL Politiets Representantsakapsmøte ble avholdt digitalt den 9. og 10. september.

Nesten 60 representanter fra hele landet deltok på representantskapsmøtet digitalt via Teams, og møtesystemet MyMeet ble benyttet til blant annet voteringer. Det ble vedtatt nye særvedtekter, endringer i NTL Politiets Prinsipp- og handlingsprogram, m.m. og til slutt det mest spennende - valg av nytt styre. Men så veldig spennende ble faktisk ikke, for valgkomiteens innstillingen ble i sin helhet vedtatt, med overveldende flertall. Gratulerer til alle nyvalgte og gjenvalgte styremedlemmer. En spesiell gratulasjon til valgt leder Terje Skaarud og nestleder Øystein Bjørdal.

Det nyvalgte styre:

Leder: Terje Skaarud

Nestleder: Øystein Bjørdal

Kasserer: Jeanette Isabel Granheim

Sekretær: Line Hoelstad Hansen

Styremedlem: Arnt– Martin Nilsen

Styremedlem: Anne Engerbråten

Styremedlem: Johnny Holen

Styremedlem: Liv Kristin Amundsen

Styremedlem: Merete Suvi-Tuuli Thomassen

 

1.vara: Aase Randi Kveen Hartmann

2.vara: Audun Heggtveit

3.vara: Elisabeth Arnesen ­

4.vara: Ove Lillekroken

 

Tema