NTL Logo NTL Logo

NTL NAV

Renate Holsbøvåg Lyngstad
Mobil: 95253987
Avdelingsleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Runar Endal
Mobil: 48071708
Nestleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Dag Slinning Aarsæther
Dag Slinning Aarsæther
Mobil: 40641684
Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal
Tonje Havnen Hoem
Mobil: 41222162
Vara Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal