NTL Logo NTL Logo

NTL Luftfarten

Lars Erik Eide
Lars Erik Eide
Mobil: 98651042
Hovedtillitsvalgt NAV Arbeid og Ytelser
Ove Torheim-Sandvik
Mobil: 91871799
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Arbeid og ytelser
Julie Vestgård
Mobil: 91513663
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Arbeid og ytelser