Sturla Søpstad
Sturla Søpstad
Mobil: 91897579
Leder NTL NTNU
Thomas Ferstad
Thomas Ferstad
Mobil: 48241153
Nestleder NTL NTNU
Lillian Kathrine Nilsen
Lillian Kathrine Nilsen
Mobil: 91897688
Organisasjonssekretær- kasserer NTL NTNU
Iver Johnsen
Iver Johnsen
Mobil: 91897807
Campustillitsvalgt og styremedlem NTL NTNU