NTL Logo NTL Logo

NTL Politiet

Renate Holsbøvåg Lyngstad
Mobil: 95253987
Avdelingsleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Runar Endal
Mobil: 48071708
Nestleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Elisabeth Tovik
Mobil: 40489272
Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal