Uravstemning i staten

uravstemning.gif

Uravstemningen i det statlige tariffområdet foregår i perioden 11. - 15. juni. Stemmene kan gis på SMS, på NTLs medlemsnett eller med papir-stemmeseddel. Avstemningsmateriellet er sendt ut til organisasjonsleddene. NTL ber alle organissjonsledd om hjelp til å videredistribuere materiellet og jobbe for høy deltagelse.

For å stemme på nett, logg deg inn på Medlemsnett ved hjelp av innlogginsboksen i høyre kollonne på forsiden av www.ntl.no. Brukernavnet er ditt medlemsnummer (skal starte med 75), og passordet er din fødselsdato på seks siffer (f.eks 041168).

For å stemme på SMS, skriv en sms (tekstmelding) som inneholder følgende:
- ”Ntl ja” eller ”Ntl nei”
- Medlemsnummer
- Fødselsdato - skrives ddmmåå.
Eksempel: Ntl ja 7542809 060945 (Med et mellomrom mellom hver og ingen mellomrom i medlemsnummer)
Sendes til nummer: 26112. Når du har sendt sms, får du bekreftelse på at din stemme er registrert. 

Papirstememseddel og ytterligere informasjon finner du i avstemmingsbrevet nedenfor.

Avstemmingsbrevet sendes ut til alle organisasjonsledd for videreformidling til den enkelte arbeidsplass og medlemmene.

Ledere i NTLs avdelinger og foreninger har ansvaret for å distribuere stemmebrevene og samle inn papirstemmesedler og registrere antallet ja- og nei-stemmer i den elektroniske uravstemningsmodulen på NTLs medlemsnett.

Plasstillitsvalgte og kontaktpersoner på arbeidsstedene oppfordres til å arrangere medlemsmøter for informasjon om uravstemningen og innsamling av papirstemmesedler. Innsamlede stemmesedler skal sendes til leder i avdelingen/foreningen.

PS: I LO stats informasjonsskriv om uravstemningen, som sendes ut sammen med materiellet, har det sneket seg inn en trykkfeil. I resultat-kortversjonens punkt 9, siste setning skal årstallet for mellomoppgjøret og tilleggene være 2013, ikke 2012.