En pensjon å leve av

Pensjonsreformen har skapt stor usikkerhet om framtidens pensjonsordninger, både i offentlig og privat sektor. På denne nettsiden har vi samlet fakta og meninger om pensjon generelt og om offentlig tjenestepensjon spesielt. Vi håper at vår pensjonsveileder vil hjelpe deg å orientere deg i pensjonsordningene og diskusjonen om dem.

Bilde i toppbanner: letterjames.de