Er du under 35?

Om du er under 35 år kan du være med på spennende aktiviteter rettet spesielt mot unge i NTL og LO.

Meld deg inn i NTL idag

Hva er NTL Ung?

NTL Ung er ungdomsorganiseringen til Norsk Tjenestemannslag (NTL), og består av unge arbeidstakere og studenter under 35 år. NTL er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag rundt 50.000 medlemmer.

Hvorfor bli medlem?

Som medlem i NTL Ung har du en solid fagforening i ryggen. Det er 3000 tillitsvalgte over hele Norge, på arbeidsplasser og studieinstitusjoner. Vi jobber for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle, uansett hvor du jobber eller hva du jobber med.

Er du student med inntekt under Lånekassens inntektsgrense kan du bli studentmedlem i NTL med særlig gunstige vilkår; kr. 250 per semester.

Når du er med i NTL Ung er du med i et kollektiv som kjemper for dine rettigheter og interesser som arbeidstager og student nå og i framtiden.

Hva vil NTL Ung?

NTL Ung vil alltid arbeide for å fremme politikk og saker som angår deg som ung arbeidstaker og student.

Som medlem i NTL Ung kan du også engasjere deg i en av Norges viktigste politiske bevegelser. NTL er en aktiv forkjemper for den norske velferdsmodellen og arbeider for styrking av det offentlige tjenestetilbudet, og har tatt et aktivt valg i miljøutfordringene. Som medlem i NTL Ung kan du delta på konferansen og delta i det politiske arbeidet

Medlemsfordeler:

Som medlem i NTL har du mange medlemsfordeler blant annet får du:

-Råd, veiledning og juridisk hjelp i henhold til rettigheter og plikter i arbeidslivet, enten det er i privat eller offentlig sektor.

-Landets beste innboforsikring inkludert i medlemsavgiften og andre tilbud gjennom LO Favør.

- Gratis deltakelse på kurs arrangert av NTL, AOF og LO.

- Spennende aktiviteter og nettverksarena.
- mer om dine medlemsfordeler. 

Bli medlem!

Deling