Pressemelding fra NTL Ung 12.05.2017 LO-kongressen: En seier for studentene!

18451508_10158534240270214_6701075163915481559_o.jpg

LO-Kongressen vedtok 12.05.2017  at LO skal arbeide for at det skal være mulig å være heltidsstudent. Kongressen vedtok blant annet at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder og at det offentlige skal ha en opptrappingsplan for utbygging av studentboliger. 

NTL Ung leder Sahar Azari kommenterer :" LO skal nå skal ha større fokus på forskning, utdanning og studentvelferd. Dette er saker NTL Ung har hatt kjempet for lenge og vi ser med glede på at også LO ser viktigheten av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning. Vi er sikre på at den nye LO-ledelsen vil følge dette opp."

For ytterligere kommentarer ta kontakt med NTL Ungs nestleder Eirik Owren Holt:  +47 924 04 844.

Deling