NTL Ung konferansen på 1-2-3

Nytt styre NTL Ung

NTL Ung-konferansen nærmer seg! Lurer du på hvordan du kan bli delegat og påvirke NTL Ungs framtid? Vi har laget en håndbok som gir deg svaret på 1-2-3!

NTL Ung-konferansen på 1-2-3.

1)      Hva er NTL Ung konferansen?

a) NTL Ung konferansen er NTL Ungs årsmøte. Det er her vi velger styret og vedtar hva NTL Ung skal jobbe med hvert år. Dette betyr at hvis du ønsker å påvirke hvordan NTL Ung ser ut og hva vi jobber med er dette plassen å gjøre det på.
b) I tillegg til de formelle delene der vi vedtar politikk inneholder NTL Ung-konferansen også en uformell del med kurs, debatter og mulighet til å bli bedre kjent med andre unge fagforeningsmedlemmer.
c) NTL Ung konferansen er åpen for alle NTLs medlemmer under 35 år, men for å få tale- forslags- og stemmerett må du bli valgt som delegat. Dette gjøres av din Landsforening eller Forening, enten av styret eller av ungdomsutvalget.
Ønsker du å være delegat? Ta kontakt med din Landsforening eller Forening.

2)      Hva er din rolle som delegat?

a) Som delegat er du en del av beslutningstakerne for NTL Ung konferansen. Du kan ta ordet til alle saker, foreslå endringer og har stemmerett i alle saker.
b) Som delegat er du også medlem av din Landsforening eller Forenings delegasjon. Dere sitter som regel samlet og kan diskutere dere fram til hvilke saker dere støtter eller ikke. Som delegat stemmer du selvsagt etter din egen samvittighet og overbevisning, men det kan være lurt å tenke over at du også representerer din NTL avdeling.
c) Bidra til at delegasjonen fungerer. Det kan være lurt å opprette en gruppechat for delegatene, å velge seg ut et møtested i pausene og fordele taletid og oppgaver dere imellom.

3)      Hva gjør man på konferansen for å fremme sin sak?

a) Det viktigste du kan gjøre for å få gjennomslag er å forberede deg grundig. Fristen for å sende inn forslag er 5 uker før konferansen. Her er det lurt å samarbeide med delegasjonen din, slik at dere er enige om forslaget.
b) Tre uker før konferansen kommer den endelige sakslisten og saksdokumentene ut. Da kan du se om styret innstiller på ditt forslag eller ikke. Hvis de ikke gjør det kan du selvsagt opprettholde forslaget på konferansen, men du kan ikke komme med et nytt.
c) Snakk med andre delegater. NTL Ung konferansen er først og fremst en møteplass for unge engasjerte NTL-medlemmer og tillitsvalgte. Hvis du overbeviser dem om at forslaget ditt er fornuftig og får dem til å gå på talerstolen til støtte for det er det større sannsynlighet for at det blir til vedtatt politikk!

Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt med styret i NTL Ung på ung@ntl.no
I tillegg er leder og nestleder tilgjengelig for å besøke delegasjonssamlinger og snakke om konferansen og det arbeidet som gjøres. sa@ntl.no eoh@ntl.no

VEL MØTT!

STUDENTER

NTL Ung har mange aktive studentmedlemmer og har satt av opp til 19 delegater til dere. De siste årene har ikke denne listen blitt fylt opp, og vi oppfordrer derfor særskilt studenter til å melde seg på! Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bidra som student? Ta kontakt med ung@ntl.no eller studenttillitsvalgt i Trondheim (sak@ntl.no), Bergen (mt@ntl.no) eller Oslo (llj@ntl.no

Vedlegg:

Deling