Ledig verv som studenttillitsvalgt i Bergen!

Vervutlysning.png

Vår flinke studenttillitsvalgte i Bergen gir seg i vervet den 31.12.2017 og i den anledning søker vi en engasjert student i Bergen som ønsker å ta over.

Er du en engasjert student som bor i Bergen?

Vi ser etter deg! NTL Ung trenger en ny studenttillitsvalgt!

NTL og NTL Ung har siden 2015 drevet en studentsatsning. Formålet med studentsatsingen er å øke antallet studentmedlemmer. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å være organisert og engasjert i. For å koordinere dette arbeidet ble det besluttet å frikjøpe studenter i en 30 % stilling i Oslo, Trondheim og Bergen.
Det er et krav om medlemskap i NTL for å tiltre i vervet!

De studenttillitsvalgte jobber i hver sin studieby, men har kontakt med hverandre og ledelsen i NTL Ung.

Den studenttillitsvalgte vil ha ansvaret for verving og skal sørge for at NTL Ung er synlig og aktive på studiestedet.

Den studenttillitsvalgte skal:

-          verve studentmedlemmer

-          følge opp lokalt studentlag

-          ha regelmessige standsvirksomheter

-          gjennomføre aktiviteter og arrangement på studiesteder

-          samarbeide med andre organisasjonsledd

NTL Ung ønsker kandidater som:

-          har organisasjonserfaring fra studiestedene og kjennskap/erfaring fra NTL.

-          har god rolle- og relasjonsforståelse

-          har ønske om å drive organisasjonsutvikling

-          er utadvendt og har gode kommunikasjonsevner

-          har evne til å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Vi tilbyr

-                   Nettverk

-                   Lønnstrinn 44

-                   Unik mulighet til å påvirke NTL, NTL Ung og LO

-                   Muligheten til å vokse personlig og profesjonelt

Oppstart vil være i januar 2018 i samarbeid med avtroppende studenttillitsvalgt.

Ta kontakt med  Eirik Owren Holt på eoh@ntl.no, eller fungerende studenttillitsvalgt Marie Træland på mt@ntl.no om du har spørsmål.

Forslag til kandidat med CV sendes til valgkomiteens leder Runa Nilssen på ung@ntl.no innen 30.11.2017.

Vi oppfordrer kvinner og minoriteter til å søke.

Deling