Seksuell trakassering i fagbevegelsen

sahar2.jpg

Leder Sahar Azari er i dag interjuet om seksuell trakassering i fagbevegelsen i Dagsavisen.

Intervjuet kan du lese her http://www.dagsavisen.no/innenriks/jeg-har-selv-opplevd-ubehagelige-situasjoner-av-seksuell-karakter-i-lo-1.1057070

I intervjuet uttaler Sahar blant annet "– Alle i styret skrev under en erklæring for å jobbe mot seksuell trakassering og at de selv skal reflektere over sin oppførsel. I organisasjoner med maktdistanse og tillitsvalgte er det spesielt viktig å være bevisst på det. Den tilliten må ikke bli brutt, sier Azari."

Denne erklæringen legger vi her ved som vedlegg, slik at alle kan bruke den som utgangspunkt i sitt eget styre eller på sin egen arbeidsplass.

Vedlegg:

Deling