Evaluering av NTL Ung

NTL Ung Lo.png

NTL Ung har foretatt en evaluering av vår egen organisasjon, vårt arbeid og hvordan vi ønsker å jobbe framover. Evalueringen er også brukt som utgangspunkt for styrets forslag til NTLs Landsmøte i november.

I tillegg har vi foretatt en evaluering av NTL Ungs studiestedsprosjekt, med tre frikjøpte studenter i Bergen, Oslo og Trondheim. Hensikten med denne evalueringen har vært å gjennomgå hva som har blitt gjort og hvordan vi kan jobbe bedre for å oppnå målet vårt om å organisere flest mulig studenter.

 

Vedlegg:

Vi legger også ved en sammenligning som er blitt gjort av hvordan et utvalg av LOs forbund organiserer sitt ungdomsarbeid. Informasjonen er hentet fra lederne av de respektive ungdomsorganisasjonene.

Vedlegg:

Deling