Innstilling til nytt styre!

Faner

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling til nytt styre i NTL Ung for 2018-2019. Det nye styret velges på NTL Ung-konferansen.

I tillegg har NTL Ung fem representanter til NTLs Landsmøte i november, og komiteen har også innstilt på disse.

Valgkomiteens innstilling til styret i NTL Ung 2018 / 2019

Valgkomiteen har bestått av:
Runa Nilssen (Leder)      NTL NTNU
Maren Holthe Hedne     Student UiO
Stian Juell Sandvik          NTL Sentralforvaltningen
Øystein Fjæra (Vara)      NTL Sentralforvaltningen
Petter Aasheim (Vara)   NTL NAV

 

Valgkomiteen til NTL Ung har enstemmig valgt å innstille på følgende til styret for NTL Ung 2018 / 2019:

Innstilles som:

Navn

Organisasjonsledd

Leder

Lone Lunemann Jørgensen

Student UiO

Nestleder

Eirik Owren Holt

NTL Sentralforvaltningen

Styremedlem (AU)

Aleksander Dyrnes

Student NTNU

Styremedlem

Sara Sundby

NTL Universitetet i Oslo (UiO)

Styremedlem

Ali Bashari

NTL NAV Oslo

Styremedlem

Tove Lise Hansen

NTL Forsvaret

Styremedlem

Victor Jørgensen

Student UiB

1.vara

May Britt Henriksbø

NTL Skatt Vest

2.vara

Anders Hellestveit

NTL Sentralforvaltningen

3.vara

Tonje Skeie Bakke

NTL OsloMet

 

 

På vegne av valgkomiteen

Runa Nilssen

Vedlegg:

Deling