Uttalelse om ACER

NTL Ung Lo.png

NTL Ung har vedtatt en uttalelse om ACER på NTL Ung-konferansen. Vi sier klart nei, og krever at den skal behandles som en suverenitetsavståelse etter Grunnloven §115.

NTL Ung sier nei til ACER og krever at grunnloven følges

Regjeringen ønsker å gi opp selvråderetten over norsk energipolitikk og tilslutte seg Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Målet med EUs energibyrå er å harmonisere europeiske strømpriser og energipolitikk. NTL Ung mener at dette er så inngripende i norsk suverenitet at Stortinget må behandle saken etter grunnlovens §115 som omhandler suverenitetsavståelse.

Dagens kraftkrevende industri er fortsatt prisgitt de samme konkurransefortrinnene som for 100 år siden; trygge rammevilkår og stabile lave strømpriser. Hvis norsk energipolitikk ikke lenger skal bestemmes av norske politikere men underlegges EUs indre marked mister industrien denne tryggheten og en harmonisering kan bety en dobling av norske strømpriser. Kombinert med en høyere nettleie vil dette være en dødsdom for kraftforedlende industri i Norge.

Om vi må legge ned verdens reneste prosessindustri og slutter å eksportere disse produktene til kontinentet blir klimaeffekten ved å eksportere grønn energi heller tvilsom. Derfor er det viktigere at vi fortsetter å utvikle prosesser og teknologi som bidrar til å redusere globale klimagassutslipp.

En avgjørelse om å underlegge norsk energipolitikk ACER er intet mindre enn suverenitetsavståelse og må følge grunnlovens §115, hvor det kreves 3/4 flertall i Stortinget hvor minst 2/3 av representantene er samlet.

NTL Ung krever at Stortinget ikke godtar at EØS-avtalen brukes til å avgi nasjonal suverenitet av viktige naturressurser.

 

NTL Ung-konferansen 14.03.2018

Vedlegg:

Deling