Vi søker nye studenttillitsvalgte i Oslo og Trondheim

Vervutlysning.png

Våre flinke studenttillitsvalgte i Oslo og Trondheim takker av, og vi leter derfor etter to etterfølgere. Vi leter etter deg som har lyst til å drive NTL og LOs studentarbeid videre og som har gode organisatoriske egenskaper. Ta kontakt med Simen i Trondheim, Maren i Oslo eller oss i NTL Ung hvis du har spørsmål om vervet.

Søknadsfrist 25.05.2018

NTL Ung søker ny studenttillitsvalgt i Oslo og Trondheim
- kanskje er det deg vi ser etter?

NTL Ung er fagforeningen for unge og studenter. Vi skal øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO, og å gi våre studentmedlemmer et godt aktivitetstilbud. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å organisere og engasjere seg på. For å koordinere dette arbeidet frikjøpes det studenter i 30 % stilling i Oslo, Trondheim og Bergen.


De studenttillitsvalgte jobber i hver sin studieby, men har kontakt med hverandre og ledelsen i NTL Ung. Den studenttillitsvalgte leder den lokale studentgruppen. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag og får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid.


Den studenttillitsvalgte vil ha ansvaret for verving, samt for at NTL Ung er synlig og aktive på studiestedet. Vervet varer i utgangspunktet til 31.12.2018, i påvente av nytt vedtak på NTLs landsmøte.


Den studenttillitsvalgte skal:
-          verve studentmedlemmer
-          følge opp lokal studentgruppe
-          ha regelmessige standsvirksomheter
-          gjennomføre aktiviteter og arrangement på studiesteder
-          samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL

NTL Ung ønsker kandidater som:
-          er studentmedlem i NTL
-          ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO
-          har god rolle- og relasjonsforståelse
-          kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø
-          evner å bygge lag og motivere andre
-          evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre


Organisasjonserfaring fra studiestedene og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav
Oppstart fortrinnsvis i juni, men senest i august. Det vil være overlapp med studenten som har vervet. Ta kontakt med Eirik Owren Holt på eoh@ntl.no om du har spørsmål.


Forslag og kandidatur med CV sendes til valgkomiteens leder Maren Holthe Hedne på ung@ntl.no innen 25.05.2018.


Vi oppfordrer særskilt kvinner og minoriteter til å søke.

Vedlegg:

Deling