Landsmøte i NTL

Landsmøte 2018

NTL avholder Landsmtøe 5.-9. november. Her skal representanter fra alle NTLs organisasjoner debattere og fatte vedtak som skal legge føringer for hele vår organisasjon de neste fire årene fram til neste landsmøte. Du kan følge møtet på stream og finne all informasjon på Landsmøtesidene til ntl.

På landsmøtet skal det også velges ny ledelse i NTL og vi i NTL Ung har utarbeidet en rekke krav for hvordan vi mener forbundet skal møte fremtidens utfordrigner:

  1. Ja til en rettferdig pensjon! Vi krever at vår generasjon får ei hand på rattet når det gjelder pensjon, og at NTL fortsetter å jobbe mot den usosiale levealdersjusteringa. Det er vi som må forholde oss til dagens pensjonsreform – det er vi unge som må stå lengre i arbeid. Vi godtar ikke at det bare er kakerester igjen til oss når dagens lønns- og pensjonsfest er over. 

  2. VI VIL BLI HØRT! Hvis NTL mener alvor med student- og ungdomsarbeidet, så må det gjøres på de unges premisser. Vi har flere forslag til landsmøtet som gir oss mer plass og mer makt i forbundet. Vi vil inn i forbundsstyret og bli en formell del av forbundskontoret. Vi vil være med på å bestemme hvordan NTL skal se ut i framtida – fordi det er vi som skal arve både arbeidslivet og fagbevegelsen! 

  3. NTLs studentsatsing må være reell! Vi har alle sett grafene som viser at LO taper terreng for profesjonsforbunda i YS og Akademikerne. I tillegg faller mange studenter mellom to stoler når det gjelder medlemstilbudet i LO, fordi de ofte har deltidsjobb i andre tariffområder. Vi forventer at forbundet i den kommende perioden jobber sammen med NTL Ung for å samordne studentarbeidet i LO slik at den solidariske fagbevegelsen blir studenters førstevalg. 

  4. Gi oss ansvar og rom til å vokse! Ungdomsarbeid gir mening når det er på tvers av organisasjonsledd, hvor møteplasser skapes og erfaringer utveksles. I dag er det tilsynelatende vanntette skott mellom mange lokale NTL-foreninger, noe som gjør det vanskelig å skape aktivitet og skolering. Gode ungkontakter må ikke undervurderes, og de må settes i kontakt med NTL Ung sentralt med det samme de blir valgt. Aktivitetsnivået for unge NTLere kan ikke begrenses av tungrodde strukturer eller mangel på sådanne – det er de som er framtidas forbundssekretærer, tillitsvalgte og ledere! 

  5. Fagbevegelsen skal være trygg for alle! #Metoo har satt seksuell trakassering på dagsorden, også i fagbevegelsen. Vi forventer at NTL tar et ekstra ansvar for å opplyse om og ikke minst reagere på seksuell trakassering i egne rekker, slik at ikke #metoo blir en hvilepute. For den neste generasjonen tillitsvalgte må rutiner og holdninger være på plass slik at vi minimerer risikoen for uønska seksuell oppmerksomhet. Vi trenger alle gode krefter på laget og ingen skal føle seg utrygge i vår bevegelse!

 

For NTL Ung,

Leder Lone Lunemann Jørgensen

Vedlegg:

Deling