Meld deg på NTL Ung-konferansen 25.-27. mars, og still til valg!

Still til styret.jpg

Nå kan du melde deg på NTL Ung-konferansen! Kan du også tenke deg å stille til styret? Fristen for å varsle valgkomiteen er 7. februar.

 Vi ønsker alle unge medlemmer velkommen til den 6. ordinære NTL Ung-konferansen!


Alle medlemmer av NTL som er 35 år eller yngre kan melde seg på konferansen, men for å møte som delegat med tale-, forslags- og stemmerett må du velges av din landsforening eller foreningen. Husk derfor å gi beskjed til dem når du har meldt deg på slik at de vet du er en aktuell kandidat.

Studentenes delegater velges blant og av studentene som deltar på konferansen.

Påmelding skjer gjennom NTLs kurskalender her: https://intra.ntl.no/Modules/Kurs/Kurspresentasjon.aspx?id=dff913bc-fee8-e911-8109-005056b85a84

Alle NTL-medlemmer til og med 35 år kan sende inn forslag til konferansen. Mer informasjon om dette kommer i forbindelse med publisering av sakspapirene 7. februar.

Vi gleder oss til konferansen og håper på å slå alle rekorder for antall deltakere.

På konferansen skal det velges et nytt styre for NTL Ung. Valgkomiteen er igang med sitt arbeid og ønsker seg innspill fra organisasjonen. Kan du tenke deg å være med på laget som skal lede NTL Ung det neste året? Vet du om noen som hadde passet perfekt til et styreverv? Send en e-post til valgkomiteen på ntlungvalg@gmail.com, innen 7. februar. Spørsmål om styreverv og hva de innebærer kan rettes enten til valgkomiteen eller til NTL Ung-kontoret på ung@ntl.no. Alle verv er på valg, som inkluderer leder, nestleder, medlem av arbeidsutvalget (AU-medlem), 4-6 styremedlemmer og 3 møtende varaer, samt ny valgkomité. Valgkomiteen gleder seg til å høre fra deg!

Deling