Valgkomiteens innstilling til nytt styre i NTL Ung

Valgkomiteens innstilling.jpg

Innstillingen fra valgkomiteen følger her. Informasjon om gjennomføring av valg kommer når en avgjørelse er tatt.

Vi bemerker at grunnet den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, kan dette ta tid.

Valgkomiteens innstilling for styret i NTL Ung for 2020-2021Leder:                       Martin Kvalvik, NTL NAV - ny
Nestleder:               Aleksander Dyrnes, NTL Student - gjenvalg

AU-medlem:           Nikolina Baic, NTL NAV - ny

 

Styret:

Medlem:                  John Magne Pedersen Tangen, NTL SF - ny

Medlem:                  Mansoor Hussain, NTL Student - ny

Medlem:                  Torunn Eliasson, NTL NAV - gjenvalg

Medlem:                  Bhanuja Rasiah, NTL Student - ny
Medlem:                  Edmund Walton, NTL UD - ny

Medlem:                  Hanna Trefjord, NTL Forsvaret - ny

 

Vara:
Første vara:            Kent Røstad, NTL SF - gjenvalg

Andre vara:            Maria Sleire, NTL Student - ny

Tredje vara:           Tove Lise Thorvaldsen Hansen, NTL Forsvaret - gjenvalgValgkomiteen innstiller på at nestleder frikjøpes 100%.

Valgkomiteen innstiller på at nestleder velges for to år.

Valgkomiteen innstiller Mansoor Hussain som studentobservatør til Landsstyret i NTL og Maria Sleire som vara til studentobservatøren.


Valgkomiteen har bestått av

Leder: Eirik Owren Holt, NTL Sentralforvaltningen

Turi Lindalen, NTL UiO

Vemund Rundberget, NTL Student

Vara: Morten Ørsnes Tysdahl, NTL Skatt


 

Kort presentasjon av kandidatene:

Leder: Martin Kvalvik

Martin jobber i NAV Vest-Viken, sitter i styret i NTL NAV Vest-Viken og er plasstillitsvalgt på arbeidsplassen sin. Martin har sittet i NTL Ungs styre i to perioder og har gjort en god jobb for organisasjonen. Han har engasjert seg i AAP-problemstillingen og har vært en tydelig stemme for NTL Ungs politikk. Martin er veldig engasjert og ønsker å jobbe for økt organisasjonsgrad i Norge.

 

Nestleder: Aleksander Dyrnes

Aleksander har sittet som nestleder i ett år og har gjort en veldig god innsats i vervet. Han har jobbet med organisasjonsutvikling og gjennomføring av NTL Ungs kurs og konferanser. Aleksander har også hatt ansvar for NTLs studentsatsing. Aleksander studerer samfunnsøkonomi ved NTNU.

AU-medlem: Nikolina Baic

Nikolina jobber som saksbehandler ved NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø, og har tillitsverv som styremedlem og studieleder for NTL NAV Finnmark, og som NTL Ung kontakt for NTL NAV Finnmark. Nikolina har fokus på rettighetene for unge arbeidstakere og vil sette fokus på bruk av midlertidighet. Styremedlemmer:

 

John Magne Pedersen Tangen

John Magne jobber i Naturvernforbundet og har erfaring fra ungdomsarbeid i LO. Han ønsker å jobbe for et trygt arbeidsliv med hele og faste stillinger og for et styrket stillingsvern for tillitsvalgte.

 

Mansoor Hussain

Mansoor studerer Offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring som leder for studentgruppen i Oslo og Akershus, fylkesleder i AUF i Oslo og har tidligere vært ansatt i flere ideelle organisasjoner. 

 

Torunn Eliasson

Torunn jobber i NAV Trøndelag og sitter i styret i NTL NAV Trøndelag. Torunn har sittet i NTL Ungs styre i én periode og har fokusert på kurs- og skoleringsarbeidet til NTL Ung. 

 

Bhanuja Rasiah

Bhanuja studerer jus ved universitetet i Oslo og er studentsekretær for NTL Ungs studiesatsing i Oslo. Hun har erfaring fra bla. Operasjon Dagsverk og Arbeiderpartiet. Hun er folkevalgt i Viken og vil særlig jobbe med organisasjonsutvikling.

 

Hanna Trefjord

Hanna jobber som bolig- og kvarterforvalter i Forsvarsbygg, hun har jobbet der i ett år. Hun er plasstillitsvalgt for NTL Forsvaret i Bardufoss og er opptatt av å mobilisere unge og at unge skal se viktigheten av å være organisert. Hun er særlig opptatt av rettigheter og betingelser for lærlinger.

Edmund Walton

Edmund jobber i UD og er styremedlem i NTL-UD der han er representant for aspirantene. Han har jobbet med verving lokalt og har fokus på rettigheter og arbeidsforhold midlertidige tilsatte samt å integrere klimaspørsmål i det øvrige arbeidet til NTL ung.Varamedlemmer:

Kent Røstad

Kent jobber i Sør-Trøndelag tingrett og har sittet i styret i NTL Ung i én periode. Kent er veldig opptatt av ABE-reformen og ønsker å legge til rette for flere lokale kurs for NTLs organisasjonsledd.

Maria Sleire

Maria er student ved Universitetet i Bergen der hun studerer engelsk litteratur. Hun har tidligere vært lokallagsleder i Natur og ungdom i Fana og er aktiv i studentgruppen i Bergen.  Hun er opptatt av å skape en samlet front for ungdomssatsingen i LO. 

 

Tove-Lise Thorvaldsen Hansen

Tove-Lise jobber som kokk i forsvaret og har sittet i NTL Ungs styre i to perioder. Hun representerer også NTL i LOs ungdomsutvalg i Nordland og har hatt det vervet i tre perioder. Tove-Lise ønsker å jobbe for flere regionale ung-utvalg i NTL.

 
Valgkomiteens innstilling for styre i NTL Ung for 2020

Vedlegg:

Deling