Praktisk info

Årets NTL Ung-konferanse avholdes på Sundvollen hotell 27.-29. mars. Alle kan delta, men for å ha stemmerett må din landsforening eller forening velge deg som delegat. Ta kontakt med din tillitsvalgte for mer informasjon om dette.

Det er gratis å delta på konferansen, og deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta i henhold til Hovedavtalen i staten, §§39 og 40. For medlemmer som er omfattet av andre avtaler gjelder egne bestemmelser. Kontakt din lokale tillitsvalgt for nærmere informasjon.

Mer informasjon om bestilling av reise til og fra Oslo og andre praktiske forhold sendes ut på et senere tidspunkt. Mer informasjon om hotellet finner du på deres hjemmesider her

Ved spørsmål om konferansen kan nestleder Eirik Owren Holt kontaktes på ung@ntl.no eller på tlf. 924 04 844.

Saksliste for konferansen

1. Åpning

2. Konstituering

3. Årsberetning

4. NTL Ungs handlingsplan 2019-20

5. Politisk plattform

6. Uttalelser

7. Øvrige innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

 

Styrets forslag til forretningsorden

 

Program for NTL Ung-konferansen 27.-29. mars 2019 på Sundvolden Hotell

Onsdag:

10:00 - 12:00     Introduksjon i NTL Ung-konferansen – formøte for nye deltagere                        

11:00 - 12:15     Innregistrering

12:15 -13:00      Åpning

13:00 - 14:00     Lunsj                                              

14:00 - 14:45     Delegasjonssamlinger  

15:00 - 15:45     Innledning om statlig næringslivspolitikk ved Jan Christian Vestre                                          

16:00 - 16:45     Workshops

1) Digitalisering i offentlig sektor, 2) Lyntog - bør de bygges?, 3) Hvordan jobber NTLs fylkes- og ungdomsutvalg
4) Hvordan vinne debatten og 5) Lov og avtaleverk i arbeidslivet for studenter                                                 

17:00 - 19:00     Politisk debatt med ungdomspartiene                                            

20:00                  Middag

Torsdag:

09:00-10:00       Åpning, konstituering og årsberetning  

10:00-12:00       Handlingsplan og budsjett         

12:00-13-00       Uttalelser          

13:00 - 14:00     Lunsj    

14:00-15:00       Innledning ved forbundsleder i NTL Kjersti Barsok         

15:15-17:00       Politisk plattform                                      

17:15 - 18:30     Valg av styre, studentobservatør i Landsstyret og ny valgkomite                      

20:00                  Festmiddag

Fredag:

09:00 - 12:30     Voteringer og vedtak    

12:30 - 13:00     Avslutning        

13:00 – 14:00    Lunsj    

14:00                Avreise

Relaterte dokumenter for Praktisk info

Deling