Praktisk info

Årets NTL Ung-konferanse avholdes på Sundvollen hotell 12.-14. mars. Alle kan delta, men for å ha stemmerett må din landsforening eller forening velge deg som delegat. Ta kontakt med din tillitsvalgte for mer informasjon om dette.

Det er gratis å delta på konferansen, og deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta i henhold til Hovedavtalen i staten, §§39 og 40. For medlemmer som er omfattet av andre avtaler gjelder egne bestemmelser. Kontakt din lokale tillitsvalgt for nærmere informasjon.

Mer informasjon om bestilling av reise til og fra Oslo og andre praktiske forhold sendes ut på et senere tidspunkt. Mer informasjon om hotellet finner du på deres hjemmesider her

Ved spørsmål om konferansen kan nestleder Eirik Owren Holt kontaktes på ung@ntl.no eller på tlf. 924 04 844.

Deling