Kontaktinfo til tillitsvalgte

Denne søkefunksjonen lar deg søke fra tillitsvalgte knyttet til et arbeidssted. Når du har søkt fram et arbeidssted vises følgende tillitsvalgte så sant de er registrert i registeret:

- Plasstillitsvalgt ved arbeidsstedet

- Hovedtillitsvalgt i virksomheten som arbeidsstedet er en del av

- Tillitsvalgte i organisasjonsleddet arbeidsstedet tilhører

- Tillitsvalgte i eventuelt overliggende organisasjonsledd (dvs landsforening)

Publisert: 17.08.2018, sist endret 27.08.2018


Plassering:

https://intra.ntl.no/Modules/OrgContacts/OrgContactSok.aspx