Kjersti Barsok
Foto
Ole Palmstrøm

Nok Solbergpolitikk nå!

Det er godt Solbergregjeringen nå har lagt fram sitt legge fram sitt siste statsbudsjettforslag, sier NTL leder Kjersti Barsok.

 • Det er ingen overraskelse for oss at Solbergregjeringen fortsetter med sin ineffektive ostehøvel på budsjettene. Nå har de kutta ressursene til statlige virksomheter i åtte år. Samtidig som de igjen foreslår kutt i offentlig sektor har Solbergregjeringen lagt fram et budsjettforslag som ville økt forskjellene enda mer. 

   

  Vi har nå har et flertall i Stortinget som sier de vil styrke offentlig sektor, fjerne ABE-kutt og føre en aktiv arbeids- og velferdspolitikk. De påtroppende regjeringspartiene sier de vil gå i en annen retning og vi har derfor høye forventninger til regjeringsplattformen som kommer i morgen. Vi har også klare forventninger til hvordan det nye stortingsflertallet klarer å endre budsjettforslaget med tilleggsproposisjon og påfølgende behandling i Stortinget selv om de har knapp tid til de store endringene som er nødvendige.

   

  Vi skal gjøre vårt for å peke på viktige områder når vi nå skal delta på høringer i Stortingskomiteene de neste ukene.

  Det er likevel noen områder vi allerede nå ser det er viktig å få endret:

  • Erstatte ABE-kutt med en opprusting av statlige virksomheter.

   Regjeringens forslag til ostehøvelkutt i dette budsjettet er på 0,5%, dvs ca 1,9 mrd. Kuttene svekker driftsbudsjettene og går ut over statens kjerneoppgaver. Mange statlige virksomheter kan som følge av mange år med ABE-kutt ikke lenger oppfylle samfunnsoppdraget de er satt til å gjøre på vegne av fellesskapet. Vi er glade for at partiene i den nye regjeringen har varsla at de ikke vil videreføre disse kuttene. 

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) må ta tilbake det totale ansvaret for arbeidsgiverfunksjonen.

   Det har gradvis skjedd en pulverisering av ansvaret på dette området under Solberg-regjeringene. I budsjettforslaget foreslås det å øke midlene til Direktoratet for økonomistyring, (DFØ) for å styrke arbeidsgiverstøtten med 9,5 mill. Det er viktig at ansvaret for den statlige arbeidsgiverpolitikken ligger i KMD. Dette er viktig for en helhetlig arbeidsgiverpolitikk, noe som også er viktig for det kommende arbeidet med en tillitsreform.  Vi har derfor forventninger til at en ny regjering styrker denne funksjonen der den bør være, nemlig i arbeidsgiverfunksjonen hos KMD. Disse oppgavene hører ikke hjemme under Finansdepartementet og direktoratet som har ansvaret for statens mål- og resultatstyring.

  • Fjerne det foreslåtte kuttet i reisebudsjetter i statlige virksomheter med 5 %.

   Dette kuttet utgjør 265 millioner kroner og forsvares i forslaget med at det vil bli varige endrede reisevaner etter covid 19-pandemien. Regjeringen forutsetter mindre reisevirksomhet, men lar ikke virksomhetene bruke eventuelle innsparinger til å legge til rette for lokaler som kan brukes til digitale møter. Statlige virksomheter har i dag færre kontorlokaler fordi regjeringen har innført en arealnorm og presset igjennom ombygginger fra kontor til åpent landskap. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre et stort omfang av digitale møter som en erstatning for reisevirksomhet. Det er derfor altfor tidlig å hente ut effekten av dette nå.

   Du kan lese flere budsjettkommentarer hos Frifagbevegelse

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?