Guro Vadstein og NTL går inn for gjeninnføring av tidligere struktur noen steder i landet.
Foto
Tonje Karenina Pettersen

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

NTL har gitt høringsuttalelse om forslaget til endring i domstolstruktur fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vår tilrådning går på å gjeninnføre halvparten av gammel struktur etter innspill fra våre medlemmer. Det er stor variasjon i hvilken grad våre medlemmer opplever hvordan den nye domstolsreformen fungerer eller ikke.

NTL er glade for at regjeringen ønsket å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt. Regjeringen signaliserer at de vil sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Dette er i tråd med NTLs syn om å sikre likeverdige, gode offentlige tjenester i hele landet.

Beslutningen om den fremtidige domstolstrukturen må bygge på hvilken struktur som gir de beste forutsetningen for å løse domstolens oppgaver i samfunnet. Strukturen i domstolene er viktig. Samtidig er det ikke grunn til å tro at strukturen vil løse alle utfordringene i domstolene, eller at strukturen vil ødelegge det man ønsker å oppnå.

Strukturen i domstolene kan påvirke rettssikkerheten, men det er ingen direkte sammenheng mellom strukturen i domstolene og nivået på rettssikkerheten. Rettssikkerheten avhenger bl.a. av hvilken kvalitet domstolene har på de sakene de håndterer, hvor raskt de håndterer saker og om borgerne har reelle muligheter til å benytte seg av domstolene. Alle elementene fordrer at den enkelte domstol har tilstrekkelige ressurser.

Les hele høringsuttalelsen fra NTL om domstolsreformen

Høring.endringerdomstolstrukturen.NTL.rettelse.pdf

Domstolsreform.pdf

Tema
Omorganisering
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?