Snart skal statlige virksomhetene i lokale forhandlinger
Foto
Rosa Johnsen/Inventas

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten har fått ny drakt, er oppdatert for 2023, og du kan laste den ned her.

Veilederen er en praktisk håndbok for tillitsvalgte som skal gjennomføre årlige lokale forhandlinger i staten, etter punkt 2.5.1 i Hovedtariffavtalen. Veilederen gjennomgår regler og framgangsmåte ved lokale
lønnsforhandlinger. Veilederen skal bidra til å gi dere størst mulig gjennomslag for NTLs tariffpolitikk ute i
virksomhetene. Derfor finner du også NTLs tariffpolitikk presentert i dokumentet. Veilederen er oppdatert sommeren 2023.

 

Du finner veilederen her:

Veileder_lokaleforhandlinger_2023.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?