Forbundsleder Kjersti Barsok sammen med (tv.) hovedkasserer Elisabeth Steen og 1. nestleder Ellen Dalen
Foto
August Tekrø

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen!

NTL mener det er grovt urettferdig at samfunnet ikke er likestilt og vi jobber aktivt mot diskriminering og for inkludering og likelønn. Takk til alle som hver dag står på barrikadene for et mer likestilt samfunn - kampen fortsetter!

Gratulerer med kvinnedagen!

Likestilling handler om grunnleggende maktstrukturer i samfunnet, og kampen for økt likestilling foregår derfor på arbeidsplasser, i samfunnsdebatten og i vår egen bevegelse. Vi i NTL kjemper for likestilling og like lovfestede rettigheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I Norge i dag har kvinner og menn stort sett de samme lovfestede rettigheter, men fremdeles er det langt igjen til full likestilling. Når mer enn 1 av 5 kvinner oppgir at de har blitt voldtatt minst én gang i løpet livet, så er det fortsatt en lang vei å gå før samfunnet er trygt for jenter og kvinner.


Vi jobber hver dag for å forsvare den norske velferdsstaten. Den er fundamentet for et godt og demokratisk samfunn, og viktig for at vi kan leve trygge, frie liv. Alle må ha like muligheter til deltakelse i skole og utdanning, tilgang til gode og tilpassede helse- og velferdstjenester og et sterkt sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Uavhengig av kjønn og klasse. Vi er ikke i mål. Vår kamp for likelønn kjemper vi hele året, det er avgjørende for å sikre kvinners økonomiske selvstendighet.


8.mars er også en dag for internasjonal solidaritet. Globalt møter kvinner mye større barrierer enn menn når det gjelder inkludering og innpass på arbeidsmarkedet og de diskrimineres oftere. Konflikter, krig og naturkatastrofer rammer hardest de som allerede er marginaliserte. De er ofte kvinner. NTL mener at alle kvinner har rett til uavhengighet, til å bestemme over sitt liv, sin egen kropp og bekledning. Det innebærer likeverdig deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Vi kan ikke akseptere at religion misbrukes til å undertrykke og kontrollere kvinner. Vi i NTL står sammen med våre søstre som kjemper for sine rettigheter i Iran, Afghanistan, Saudi-Arabia og resten av verden.


På 8.mars feirer vi seirene, men like viktig: vi skal vise kampene vi fortsatt kjemper.


God 8. mars

Tema
NTL mener
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?