En sliten forhandlingsdelegasjon.

Enighet mellom NTL NRK og Spekter

NTL NRK er i mål med et godt resultat. 

Etter 11 timer på overtid kom NTL NRK og Spekter endelig i mål.
Det ble et godt resultat og det er som følger:

Alle får et generelt tillegg på 38 000 kroner. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2023. Alle er sikret en regulering av lønn (grunnlønn + personlig tillegg) på 5 %.
• Det settes av 1300 kroner pr. medlem til en pott med virkning fra 15. desember 2023. Ved fordeling av potten skal det legges vekt på lang ansiennitet, lavlønn og likelønn.
• Minstelønnssatsene i § 3.1.3 økes med det generelle lønnstillegget på 38 000 kroner med virkning fra 1. april 2023. Minstelønnssatsene reguleres etter at det generelle tillegget er fordelt.
• Tillegg for særlig uavhengig stilling i 7.1.8 økes til 31 500 - 85 000 kroner.
• Ulempekompensasjonen for § 7.2.1, 7.2.2 og 7.6.1 (reisetillegg) økes med 6 % med virkning fra 1. november 2023.
• Tillegget for hyppig helg i § 7.4.1 økes til 880 kroner fra 1. november 2023.

I tillegg er vi enige om at vi før sommeren 2023 skal se på enkelte stillingskoder i lønnsplanene. Og at partene skal undersøke lønnsutviklinga til journalister i NTL NRK for å se om fordeling av potter de siste åra har ført til utilsikta skjevheter.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?