Forbundsleder Kjersti Barsok
Foto
Tonje Karenina Pettersen

Kommentar på revidert nasjonalbudsjett

I dag kom regjeringens forslag på revidert nasjonalbudsjett. Dette har forbundsleder, Kjersti Barsok, å si.

- Det er viktig at regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett legger opp til å videreføre aktivitetsnivået i staten. I usikre tider er det riktig å prioritere ekstra midler for å trygge velferden bl.a. gjennom å styrke NAV. Budsjettet som ble vedtatt i høst medførte en veldig krevende situasjon i de statlige virksomhetene fordi anslaget på prisvekst var feil. Det er derfor viktig at de statlige virksomhetene får prisjusterte driftsbevilgninger nå. Vi er også fornøyde med kompensasjonene for den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften.

Tema
NTL mener
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?