Bli med på forberedelsene til tariffoppgjøret 2024
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

Staten

Som et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret 2024 vil LO Stat arrangere tariffkonferanser i januar/februar 2024. Konferansene vil avholdes som syv dagskonferanser på følgende steder og dager:

 

Kristiansand 16. januar

Bergen 17. januar

Tromsø 18. januar

Oslo 18. januar

Bodø 22. januar

Trondheim 25. januar

Tønsberg 1. februar

 

Målgruppe er tillitsvalgte som er involvert i lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene sentralt. Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2024 i staten, samt at det vil bli gitt orientering om aktuelle temaer i tariffområdet.

 

Spekter

For Spekter-området vil det bli avholdt to dagskonferanser. Én for sykehusområdene og én for de øvrige overenskomstområdene. Disse vil bli avholdt som hybridmøter i mars 2024. I tillegg til disse konferansene tilbyr LO Stat å bidra på forbundenes egne tariffkonferanser i deres Spekterområder, både med faglig innhold og med økonomisk støtte til gjennomføring.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?