Mens Stortinget skulle stemme over sanksjoner og boikott av Israel 1. februar, samlet aksjonsgruppa flere hundre demonstranter samlet til markering utenfor Stortinget.
Foto
August Tekrø / NTL

NTL krever at Norge gjør mer for Palestina

NTL krever politisk handling og internasjonalt samarbeid for å stoppe krigen på Gaza. 

NTL er tilsluttet oppropet Norge må gjøre mer, et initiativ fra Aksjonsgruppa for Palestina. Mens Stortinget skulle stemme over sanksjoner og boikott av Israel 1. februar, samlet aksjonsgruppa flere hundre demonstranter samlet til markering utenfor Stortinget.

Sammen med de frammøtte og de 55 000 som har signert oppropet til nå, krever vi at Norge må gjøre mer for å stoppe krigen på Gaza.

 

Uholdbar situasjon også på Vestbredden

Forbundsleder Kjersti Barsok holdt appell for de frammøtte og vektla at Israels overgrep rammer palestinere også utenfor Gaza.

– Som fagforening og del av en stor, verdensomspennende bevegelse, jobber NTL daglig med internasjonal solidaritet, sa Barsok.

– Landsmøtet vårt har flere ganger vedtatt uttalelser om Palestina, sist i 2022. Også før den grusomme krigen på Gaza brøt ut, har vi fortvilt sett på hvordan situasjonen i Palestina har eskalert. På grunn av blokaden av Gaza – som bryter med folkeretten – har situasjonen for sivile der vært uholdbar lenge.

Også på Vestbredden blir sivile palestinere drept av staten Israel. Israelske bosettere bygger stadig nye, ulovlige bosettinger, mens palestinere fordrives på brutalt vis. Vold, trakassering og overgrep mot palestinere der har økt i omfang.

 

NTL krever politisk handling

NTL fordømmer på det sterkeste Israels krigshandlinger, og krever politisk handling og internasjonalt samarbeid for å stoppe denne krigen.

Vi krever:

  • Våpenhvile, at gisler og vilkårlig fengslede palestinere løslates, og at helt nødvendig nødhjelp, vann, drivstoff, medisiner og medisinsk utstyr kommer inn til sivilbefolkningen på Gazastripa. 
  • At Finansdepartementet endrer kriteriene for observasjon og utelukkelse, slik at oljefondet ikke kan investere i selskaper knyttet til ulovlig okkupasjon og brudd på folkeretten. 
  • Etiske retningslinjer for statsobligasjoner for å sikre at oljefondet ikke investerer i stater som er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd.


Folkeretten er ikke noe man kan velge å forholde seg til når det passer. Den kan ikke velges bort, og alle brudd på folkeretten må få konsekvenser.

 

Tema
NTL mener
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?