Forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, Lise Olsen. Partene kom til enighet på overtid, og det blir ikke streik i Avinor.
Foto
Kristian Brustad / LO Stat

Enighet i Avinor-meklingen

Flyplasstreiken er avverget. LO Stat og Spekter ble med Riksmeklerens hjelp i natt enige for Norsk Tjenestemannslags (NTL) medlemmer i Avinor.

– Vi har slått tilbake forsøk på å svekke tariffavtalen, og fått gjennomslag for viktige krav på økonomi. Dette har vært en særdeles krevende og vanskelig mekling. Jeg er veldig fornøyd med at vi kom til enighet, og at streiken ble avverget, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Også NTL er lettet over at løsningen er i boks.

– Det er en lettelse at vi har kommet til enighet med Avinor, men resultatet gjenspeiler at det har vært tøffe forhandlinger og prioriteringer underveis. Vi er enige om et resultat vi kan stå inne for, men som alltid er det ting vi gjerne skulle fått gjennomslag for som vi ikke lyktes med, sier forbundssekretær i NTL, Renate Swensen.

Ørjan Kvalvåg, leder av NTL Luftfarten, er fornøyd med å slippe å ta medlemmene ut i streik og at partene har funnet en enighet.

– Vi håper at medlemmene ser at vi har kjempet hardt for å lande det resultatet vi nå har og håper de vil stemme ja når de får si sin mening i uravstemningen, sier Kvalvåg.

Lønnsoppgjøret er i tråd med frontfaget. Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene, med frist 27. juni. Du får mer informasjon om dette.

Partene ble enige om følgende økonomiske oppgjør for Avinor AS og Svalbard Lufthavn AS:  

  1. Det gis et generelt tillegg på kr. 32.900 pr. årsverk med virkning fra 1. april 2024. Tillegget inkluderer tillegg gitt i de innledende sentrale forhandlingene. 
  2. Fast skifttillegg og hjemmevakt/beredskapstillegg ved OSL reguleres med 3,0 % fra 1. april 2024. 
  3. Nattillegget i overenskomstens del B § 7.2, justeres med kr 4,00 (fra kr. 128,60 til kr. 132,60) fra 1. mai 2024. Dette gjelder ikke ansatte som er omfattet av OSLs lønnssystem. 
  4. Lørdags- og søndagstillegget i § 7.3, justeres med kr 2,50 (fra kr 57,20 til kr 59,70) fra 1. mai 2024. Dette gjelder ikke ansatte som er omfattet av OSLs lønnssystem.
  5. Kveldstillegget i overenskomstens § 7.1, justeres med kr 3 (fra kr 18 til kr 21). Dette tillegget og fast kveldstillegg på kr 3.000 reguleres fra 2025 årlig med utgangspunkt i det generelle tillegget, med mindre partene blir enige om noe annet. Endringen gielder ikke ansatte som er omfattet av OSLs lønnssystem. Endringen gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2024.
  6. Fem ansatte ved Svalbard Lufthavn AS gis i tillegg til generelt tillegg et tillegg kr 6.500 fra 1. april 2024 for 100 % stilling (gis forholdsmessig til ansatte i deltidsstilling). 
  7. Fagansvarstillegg justeres fra kr 6.600 pr ar til kr 7.500 pr ar fra 1. april 2024. 
  8. Tillegg for delt dagsverk justeres fra hhv kr 275 til kr 310 og kr 475 til kr 510 fra 1. mai 2024. 
  9. Det settes av en pott kr 85.000 til individuell fordeling fra 1. april 2024. 

 

Kontaktpersoner:

Lise Olsen, forhandlingsleder LO Stat, 900 66 207

Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver LO Stat, 466 61 639

Oda Grønbekk, kommunikasjonsrådgiver NTL, 924 21 215Du finner Riksmeklerens møtebok her:

Riksmeklers møtebok Avinor 12.6.24.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?