Forhandlingen for 20 teatre endte med brudd.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Brudd i forhandlingene for teatrene

20 teatre er omfattet av en felles overenskomst mellom LO Stat og Spekter. Forhandlingene førte ikke til enighet, og det ble brudd. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling.

Et viktig krav, som det ikke ble enighet om, gjelder endring av bestemmelsene for reisetid på turné.

Vi hadde også krav om å få inn bestemmelser om at tillitsvalgte kan være med i ansettelsesprosesser. På den måten kan våre dyktige tillitsvalgte bidra med innsikt og kunnskap om hvilke behov virksomhetene har. Dette er særlig viktig i en tid der teatrene er under et stort økonomisk press, og det er spesielt viktig å få ansatt gode kandidater.

– Vi er skuffa at vi ikke blir imøtekommet på slike sentrale og viktige temaer som kunne bidratt til mer ordna arbeidsforhold. Vi ser fram til meklingen og setter vår lit til at vi får mer gjennomslag i den, sier Yanni Vikan, forbundssekretær i NTL.

Dato for mekling blir tirsdag 17. september.

NTL har 150 medlemmer i teatrene.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?