NTL avholder en rekke kurs for våre medlemmer og tillitsvalgte, både ukekurs, kortkurs og dagskurs.

Kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer. Permisjonsrettighetene til deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert gjennom Hovedavtalen i Staten, § 39 / § 40, eller tilsvarende bestemmelser innen Virke, Spekter og andre avtaleområder. NTL er medlem av studieforbundet AOF Norge.

NTLs kurskalender

Arrangere kurs i organisasjonsleddet

Kursdeltagere.jpg
Her finner du mer informasjon om støtteordninger, kurssteder, forelesere og temaer.