Arbeidstid i staten

dep_50x50.jpg

Hovedtariffavtalen regulerer bestemmelsene om arbeidstid for de aller fleste statsansatte. Noen er imidlertid i tillegg omfattet av særlover (som for eksempel losene i Kystverket, Politiet og Forsvaret).

Noen bestemmelser gjelder ikke for arbeidstakere som etter en individuell vurdering kan avtales å ha “ledende stilling”, eller ”særlig uavhengig stilling”(aml § 10-12 og HTA § 8 pkt 6,

§13 pkt 4, § 15 pkt 7 og § 16 pkt 3)

Hovedtariffavtalen (HTA)

37. 5 timers uke

7, 5 timers arbeidsdag mellom kl 07-17 fordelt på 5 dager pr uke.

11 timer arbeidsfri periode i hver 24 timersperiode aml§ 10-8

36 timers arbeidsfri periode i løpet av 7 dager

Definisjon:

Dag kl 06-20

Natt kl 20-06

Skumring kl 06-07 og kl 17-20

Ved skiftordning teller nattetimene : 1 time 15 minutter (1,25)

Søndagstimer : 1 time 10 minutter (1,17)

Ved skiftarbeid natt, søndag og helgedager er arbeidstiden 35,5 time pr uke (HTA § 7 pkt 3.)

Fleksibel arbeidstid for ansatte i staten HTA §10 pkt. 4

Spørsmål og svar om fleksitidsordningen.